Thursday, December 24, 2009

人情味

三日前账房向我索取本月雇员工资表,并说要赶在佳节之前发放。我问点解最后一刻先至通知,我需要时间齐集工作时间表。Alright,无所谓,为咗同事我一日之内赶起畀佢。
寻日下昼,條友先致电问我何解超时津贴过高,担心总部问长问短,可唔可以将工资延至一月直至阿头过完节返来。我话班同事需要呢笔钱过圣诞,唔应该抽起。跟住账房走来话佢地嘅计算方式同我嘅有啲出入,要我重新计算,否则条友唔会签纸。顶!玩嘢啊!为免佢诸多借口,我再做过,明知条友今日亦都唔会发放工资。班井底蛙冇料却揸住鸡毛当令箭。真系滚!
同事话冇钱呢个圣诞点happy啊?